Dolar paritesi Nedir? Dolar paritesi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dolar paritesi nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Dollar parity) İkinci Dünya Savaşı sonlarından 1973 başlarına kadar uygulanan Bretton Woods Sistemi’nin temel kavramlarından birisi. Bu sistemtemde her ülke ulusal parasını sabit bir kurdan Amerikan dolarına bağlar ve dolar alım satımlarıyla bu kuru sürdürmeye çalışırdı. Ulu sal para ile dolar arasında belirlenen bu resmi kura Dolar Paritesi denmekteydi. Örneğin Almanya, mark’ı 1.00 $ : 2.00 DM fiyatından dolara bağlamışsa bu fiyat mark’ın dolar paritesini ifade eder.