Doğan Kuban Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

42

Anadolu’da yoğun araştırmalar yapan, çeşitli kazılara katılan Doğan Kuban, Michigan Üniversitesi’nin Suriye’de Kasr al-Hayr’da yaptığı kazılarda da heyetin mimarıydı. Bu arada İstanbul’daki Kalenderhane Camii ve çevresi kazısını Dr. L Striker’le birlikte yönetti; bugün de Kalenderhane Camiı’ni restore ediyor. Biı yandan da Edirne için bir anıtsal monografi hazırladı ve Sarayiçi’nde kazılar yaptı.

1967’de Michigan Üniversitesi, 1970’te Minnesota Üniversitesi Sanat Tarihi bölümlerinde konuk profesör olarak İslâm ve türk sanatı dersleri veren, çeşitli batı ülkelerinde, Pakistan ve İran’da türk sanatı ve şehirleri konusunda konferanslar düzenleyen Doğan Kuban, özellikle bazı konularda tartışma ortamı yaratmağa çalışmış, İslâm sanatının artık yeni bir bakış açısıyle yorumlanması gerektiğini ileri sürerek, kesin bir bütünlük duygusunun hiç bir zaman İslâm sanatı için geçerli olmadığını belirtmiştir. Anadolu’-da oluşan Türk mimarisinin kaynaklarını ve gelişmesini bağnaz bir ulusçuluk kavramı içinde düşünmeyen, oluşumun büyüklüğündeki nedenleri daha tutarlı yöntemler içinde görmeğe çalışan Kuban, Anadolu mimarîsinin ve sanatının bölgesel özelliklerindeki belirgin yanlarını, ortaya çıkan değişik görüntülerin nedenlerini saptamağa çalışan çok yönlü bir araştırmacıdır.