Doğaçlamak Nedir? Doğaçlamak Anlamı ve Hakkında Bilgi

32

Doğaçlamak nedir?1. İçten gelerek söylemek, irticalen dile getirmek

2. O anda şiir söylemek, irticalen şiir söylemek