Docetism Recat İnancı Nedir Ne Demektir Anlamı

0
41

Rec’at (inancı)    (ar.i.)

Kelime olarak Arabçada Rec’at, “geri dönüş” demektir. Hıristiyanlıktan kaynaklanan “Zahirî ölüm” (Docetism) düşüncesinin bir sonucu olarak görülmektedir. Özellikle siyaset alanında taraftarlarınca beklenen ve arzu edilen başarı göstermemiş imam ve liderlerin aslında ölmedikleri, zahiren ölmüş göründükleri, kaybolarak insanların arasına gizlendikleri, zamanı gelince veya kıyamete yakın tekrar geriye dönecekleri şekürıde formule edilen bir inançtır. Hıristiyanlarda Hz.İsâ için görülen bu inanç, İslâm dünyasında özellikle aşırı Şiî, Gulât çevrelerinde, başta Hz. Ali b.Ebu Talib için olmak üzere muhtelif gurubların liderleri için söz konusu olmuştur.