Diyoptri Nedir? Diyoptri Anlamı ve Hakkında Bilgi

Diyoptri nedir? Optik aletlerin veya bir merceğin yakınsamasını veya gücünü ölçmek için kullanılan birim. Bir merceğin gücü, odak uzaklığı ile ters orantılıdır. Odak uzaklığı ne kadar küçükse gücü o kadar büyük olur: P=Y=1/f’dir. (P=Güç), (Y=Yakınsama) Merceklerde güç ve yakınsama, sayısal ve birim olarak birbirine eşittir. Odak uzaklığının metre cinsinden tersi, bir merceğin diyoptri olarak gücünü verir. İnce kenarlı merceklerde yakınsama (güç) pozitif, kalın kenarlı merceklerde yakınsama negatiftir. Bir merceğin ışığı toplama veya odaklama gücü şeklinde açıklanır Odak uzaklığı f=25 cm olan ince kenarlı bir merceğin yakınsaması 1/0.25=4 diyoptri, f=2 m ise Y=1/2=0,5 diyoptri olur. Bu durumda birinci mercek ikinciden daha güçlüdür.

Sözlüklerde geçen anlamı : “diyoptri” ne demek?1. Optik sistemlerin yakınsaklık birimi. Diyoptri

kelimenin ingilizcesi: n. dioptrics

Köken: Fransızca