Tarih

Divan-ı Harb-i Örfi Nedir,Kürt (Nemrut) Mustafa Paşa Harp Divanı

Damat Ferit Paşa Hükümeti döneminde işgal devletleri tarafından kurdurulan Divan-ı Harb-i Örfi (savaş mahkemesi).

Mahkeme’nin ilk başkanı Hayret Paşa, Ermeni Patriği Zaven Efendi’nin bizzat hazırladığı idam listesi İngiliz işgal komutanı tarafından zamanın Başbakanı Damat Ferit Paşa’ya verilmiş. Bu listeyi kabul etmeyen Hayret Paşa görevinden çekilmiş. Ondan sonra bu işi yapabilecek olan Mustafa Nazım Paşa bu mahkemenin başkanlığına getirilmiştir.

İçlerinde Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey gibi kişilere tek celsede idam cezası verip uygulayan Divan-ı Harb-i Örfi (halk arasında Kürt (Nemrut) Mustafa Paşa Harp Divanı), yine Damat Ferid Paşa’nın isteğiyle Dürrizade’ye çıkarttırdığı fetvaların ardından bu divanda Millî Mücadele’nin öncü isimleri olan Mustafa Kemal ve arkadaşları için kararlar aldırmıştır. Nitekim 11 Mayıs 1920’de Mustafa Kemal, Kara Vasıf, Ali Fuad(Cebesoy) Paşa, Midilli’li Alfred Rüstem Bey, Adnan (Adıvar), Halide Edip gıyaben idama mahkûm edildi. Ali Kemal’in Peyam-ı Sabah gazetesi aracılığıyle duyurulan idam kararı, 24 Mayıs 1920’de Damat Ferid Paşa tarafından onaylandı. Bunu 25 Mayıs 1920’de Fevzi Çakmak, 6 Haziran 1920’de İsmet (İnönü), Bekir Sami, Celâlettin Ârif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal (Tengirşenk), Fahrettin Altay ve Diyanet İşleri başkanı Rıfat Börekçi hakkında gıyaben verilen idam kararları izledi.

İlgili Makaleler