Nedir ?

Disiplin Nedir? Disiplin Anlamı ve Hakkında Bilgi

Disiplin nedir? Kanunlara ve kurallara uyma, görevini aldığı ve yaptığı işi nizam intizam içinde istenildiği gibi yapma Disiplin Latince; öğretmek, terbiye etmek demek olan discipulus kelimesinden gelmiştir. Önceleri öğretim ve eğitim manasındayken sonradan ilk defa Büyük Frederik tarafından ceza anlamında kullanılmıştır. Osmanlılar zamanında ise “zaptu rapt” deyimi (askeri zapt etmek, vazifeye bağlamak ve fertler arasında manevi bağ sağlamak) bugünkü disiplin manasındadır. Dilimizde cezai müeyyide olarak değil, ilk önceleri kullanılan mana esas alınarak kullanılmaktadır. Eğitimde, yapılan işte, askerlikte başarının esası disiplinli olmaya bağlıdır. Disiplin deyince akla önce ordu gelir. Disiplin ordunun ruhudur. Orduda disiplin şahsi bir mesele olmayıp, silahlı kuvvetleri ayakta tutan müşterek bir inanış ruhudur. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmenliği’ne göre disiplin: “Kanunlara, nizamlara ve emirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet” demektir. Askeri anlamda disiplin, kendisine hakimiyet, intizam ve itaat meydana getiren bir çeşit eğitimdir. Disiplinde esas olan bir hedef vardır. Burada esas, tek ferdin veya toplu olarak askerin tavır, hareket ve düşünüş tarzının tayin edilmesidir. Bu sebepten “Disiplinli bir bölük disiplinsiz alaydan daha iyidir!” denmiştir. Disiplinin gayesi en çetin hallerde bile şuurlu olarak kayıtsız, şartsız itaat etmeyi, vazifenin tam zamanında kesin yapılmasının sağlanmasıdır. Hiçbir meslekte istenildiği zaman hayatın feda edilmesi durumu yoktur. Askerlikte ise yerinde ve zamanında bir komutan verdiği bir emirle hayatın feda edilmesini istiyebilmektedir. Bu ise, yapılan hizmetin kutsallığına inanan, ruhun derinliklerinde vatan sevgisi ile disiplini kucaklaştırabilenlerin yapabileceği bir iştir.

Sözlüklerde geçen anlamı : “disiplin” ne demek?1. Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı ya da yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu, sıkıdüzen, zapturapt.

2. Bireylerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin tümü. 3. Öğretim konusu olan ya da olabilecek bilgilerin tümü; bilim dalı. Disiplin

kelimenin ingilizcesi: adj. disciplinary n. discipline

Köken: Fransızca Benzer bağlantılar disiplin cezası, disiplin kurulu, disiplin suçu