Ana Sayfa Nedir ? Disc ne demek? Disc anlamı nedir?

Disc ne demek? Disc anlamı nedir?

0

disc ne demek? İngilizce bir kelime olan “disc” Türkçe’de; İsim olarak kullanıldığında; “disk, daire, plâk (gramofon)” anlamına gelmektedir. Disc kelimesinin kelimesinin ayrıntılı anlamı için Türk dil kurumu TDK sözlükten yararlanarak oluşturulmuş içeriğine ulaşmak için

Arama Motorunu kullanarak disc bağlantısından ulaşabilirsiniz disc kelimesi ile bağlı ifadeler disc jockey: diskjokey disc wheel: diskli tekerlek discard: f. ıskartaya çıkarmak, ayırmak, bir köşeye atmak, ıskartaya ayırmak, kurtulmak, terketmek, kâğıt atmak, boş kâğıt oynamak i. boş kart, ıskarta, artık, atılmış şey, çöp; kâğıt atma discarded: [discard] f. ıskartaya çıkarmak, ayırmak, bir köşeye atmak, ıskartaya ayırmak, kurtulmak, terketmek, kâğıt atmak, boş kâğıt oynamak discarded packet: boğulan paket discern: f. farketmek, farkına varmak, ayırdetmek, sezmek, anlamak, kavramak discernible: s. farkedilebilir, görülebilir discerning: s. anlar, anlayışlı, zeki discernment: i. farketme, seziş, sezgi, idrak, muhakeme, muhakeme yeteneği, sezme, anlayış discharge: f. ateşlemek, ateş etmek; deşarj etmek, boşaltmak, boşalmak; görevden almak, işten atmak, tahliye etmek, işten kovmak, atmak, işten çıkarmak, terhis etmek; taburcu etmek; serbest bırakmak; muaf tutmak; ödemek, yerine getirmek; akmak; iltihap çıkmak i. deşarj, boşaltma, boşalma, salgı, akma; salıverme, salgılama, irin; iltihap; ateşleme; işten çıkarma, kovulma, tahliye; terhis; taburcu olma; hak iadesi; ödeme; ağartıcı madde discharge bridge: boşaltma köprüsü discharge circuit: boşaltma devresi discharge current: deşarj akımı discharge lamp: boşalmalı lamba discharge oneself: f. içini boşaltmak, deşarj olmak, yükünü atmak discharge pipe: boşaltma borusu discharge printing: aşındırma baskı discharge rate: deşarj hızı discharge tube: deşarj tüpü discharge valve: boşaltma valfı