Dış krediler kur farkı fonu Nedir? Dış krediler kur farkı fonu Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dış krediler kur farkı fonu nedir? (Ticari terimler kategorisi) T.C. Merkez Bankası yönetiminde Para Kredi Kurulu’na bağlı Bütçe – dışı bir fondur. 14.4.1984 tarihinde kurulmuştur. Amaçları, yatırımların ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için bankalarca dış kaynaklardan, dolaysız olarak, ya da Hükümet kanalıyla sağlanan kredilerin bu bankalar ve kredi kullandırdıkları borçlular açısından sabit bir maliyet unsuru durumuna getirilmesi, şeklinde ifade edilebilir. Dış kredinin faiz ve ana para geri ödemelerinin, vade sonunda cari satış kurlarına göre hesaplanacak TL. karşılıkları ile, TL. ye dönüşmüş kredinin faiz ve ana para geri ödemeleri arasındaki fark, Fon tarafından karşılanır. Açılan kredilerden sağlanan faizler Fon’un başlıca gelişlerini oluşturur.