Dirsekli talep eğrisi Nedir? Dirsekli talep eğrisi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dirsekli talep eğrisi nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Kinked demand curve) Oligopol piyasasını analiz etmek için Paul Sweezy tarafından geliştirilen bir teori. Oligopol piyasalarında az sayıda rekabetçi firma vardır. Dolayısıyla bunlardan birisi, fiyat ve satış koşullarında yapacağı bir değişiklik karşısında, diğerlerinin tepkisini dikkate almak durumundadır. Sweezy’nin analizlerinde yaptığı önemli bir varsayım vardır, o da şudur: Belirli bir fiyat düzeyinde bulunurken firmalardan birisi fiyatını yükseltirse, müşterilerini kaçıracağı için, diğerleri onu izlemez. Ancak, eğer birisi fiyatını indirirse, bu defa müşterilerini kaçırmamak için diğerleri de fiyatlarını indirecektir. Başka bir deyişle, fiyat yükseltmesi durumunda firmanm talebi diğerlerinden bağımsız, fiyat indirmesi durumunda talebi diğerlerinin talebine bağlıdır. Talebin bağımsız olduğu kısımda firmanın talep eğrisi piyasa talep eğrisi ile özdeştir. Grafikte A dan B ye doğru bir hareket bunu ifade eder. Bu kısımda talep eğrisinin esnekliği, talebin diğerlerine bağlı olduğu AC kısmının talep esnekliğinden daha yüksektir. Çünkü fiyatı indirmekle, diğerleri de aynı yola gidecekleri için, ancak sınırlı hacimde bir talep artışı sağlayabilecektir. Böylece, bu esneklik farkından dolayı A noktasında bir “dirsek” ortaya çıkacaktır. Her iki talep eğrisine ait Marjinal Maliyet Eğrileri çizildiğinde, A noktasında marjinal maliyetlerde bir kesiklik olduğu görülecektir. Eğer marjinal maliyet eğrisi bu aradan geçiyorsa satış miktarı değişmediği halde (Q), denge fiyatları bu aralık boyunca değişme gösterebilecektir.