Diogenes Laertius Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

23

Diogenes, yapıtında önce bilgelerin yaşamöykü-lerini, onlarla ilgili söylenceleri, daha sonra bilgelerin düşüncelerini, gene bilgelerden örnekler vererek açıklar. Açıklamalarında, bir bilge için, başka bilgelerin yargılarını içeren alıntılara da yer verir. Aktarılan örnekler arasında şiir önemli bir yer tutar. Bilgelerin yanında yasak koyucu, yönetici gibi felsefeyle doğrudan doğruya değil de dolaylı olarak ilgili bulunan kimseler de vardır.

Belli bir felsefe anlayışına göre düzenlenmemesine karşın, Diogenes’in yapıtı, ilk Çağ felsefesi üzerinde çalışan uzmanların başvurdukları sayılı kaynaklardan biridir. Özellikle yazılı yapıt bırakmamış bilgelerin düşüncelerini öğrenmede, bu yapıttaki alıntılar büyük önem taşımaktadır. Yapıt, başta Latince olmak üzere, bütün Batı dillerine çevrilmiş ayrıca Yunanca yazması da çevirisiyle bitikte, birkaç kez basılmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): De Vitis, Dogmatibus et Apophthegmatibus Clarorum philosophorum, (ö.s.), 1921, (“Bilinen Filozofların Görüşleri, Özdeyişleri ve Yaşamları Üstüne”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi