Diodoros Kronos (Filozoflar ve Biyografileri)

filozof/diodoros-kronos” 250″ 216″ Diodoros Kronos

(M.Ö. 296) Yunan filozofu. İasos’da dünyaya gelen Diodoros Megara okulunun en ünlü diyalektik ustalarındandı. Gerçekte filozof Eubulides’e ait “örtülü” ve “boynuzlu” adlı safsatalar yanlışlıkla, Diodoros’un safataları gibi gösterilmiştir. Diodoros, hareketin imkansızlığını ispatlar ve ancak zorunlu olarak ortaya çıkacak olanın mümkün olduğunu öne sürer. Bu ikinci savı ispatlamak için şöyle bir örnek verir: “Nasıl ki varlıktan yokluk meydana gelmezse, mümkün olandan da imkansız olan çıkarılamaz.

Geçmiş bir olayın, olduğundan başka türlü olması imkansızdır. Fakat bir olay, herhangi bir anda mümkün olsaydı, bu mümkünden mümkün olmayan bir şey çıkmış olurdu; şu halde, bu mümkün aslında mümkün değildi. Demek ki gerçekte ortaya çıkan olayın dışında herhangi bir şeyin olması imkansızdır.” Bu safsatalı kanıta Diodoros Kyrieuon (muzaffer) adını verir.