Ana Sayfa Nedir ? Dinozor türünün ortaya çıkma sebebi küresel ısınma (Bilim ve Yaşam)

Dinozor türünün ortaya çıkma sebebi küresel ısınma (Bilim ve Yaşam)

0

Dinozor türünün ortaya çıkma sebebi küresel ısınma

Bilim-2/dinazor-” 304″ 227″ Biliminsanlarına göre 300 milyon yıl önce dinozorların ortaya çıkmasında yağmur ormanlarının seyrekleşmesinin etkili olduğu iddia edildi.

Bu dönemde Kuzey Avrupa ve Avrupa kıtaları ekvator çizgisi yakınlarında yer almaktaydı, ve yağmur ormanlarıyla kaplıydılar.

Ancak aynı dönemde yaşanan küresel ısınma sonucunda bu ormanlar ciddi miktarda azaldılar ve bu yaşam ortamında yaşayan sürüngenlerin bir kısmı büyük bir evrim yaşayarak dinozor halini aldılar.

İngiliz araştırmacıların bulguları Geology (Jeoloji) adlı dergide yayınlandı.

Kömür Ormanları

Sözkonusu ormanlar “Kömür Ormanları” adıyla anılıyorlar.

Zira 300 milyon yıl önce bu ormanlarda bol miktarda bulunan bataklık kömürü binyıllar içinde, bugün madencilik alanının ana kaynağı kömüre dönüştü.

Kömür dönemi olarak bilinen bu dönemin sonunda dünyanın sıcaklığının arttığı, buna bağlı olarak da yaygın kuraklığın yaşandığı biliniyor.

Araştırmada görev alan bilim adamlarından Londra Üniversitesi’nden Prof. Howard Falcon-Lang, yükselen sıcaklılarla yağmur ormanlarının bölündüğünü ve adacıklar halinde ayrı ormancıklar ortaya çıktığını belirtiyor.

Prof. Falcon-Lang, bu bölünme sebebiyle ormancıklarda yaşayan sürüngenlerin farklı evrim yolları izlediklerini ve sürüngenler arasındaki çeşitliliğin arttığını ekliyor.

Dinozorlar da bu artan çeşitliliğin bir ürünü.

Fosiller incelendi

Araştırmanın sonuçlarına yağmur ormanlarının bölünmesi sonrası dönemden kalan fosillerin incelenmesi ardından ulaşılmış.

Araştırma ekibinden, Bristol Üniversitesi’nden Mike Benton, araştırmada ortaya konan sürüngenlerin farklı beslenme alışkanlıkları benimsemelerini “yaşam alanlarının bölündüğü durumlarda yaşanan klasik bir ekolojik tepki” olarak değerlendirdi.

Benton, “aynı süreci bugün, ailelerinin yanından ayrılan hayvanların da” yaşadıklarını ekledi.