Ana Sayfa Sosyoloji Din Sosyolojisi Din Sosyolojisinin Bilimler Sınıflamasındaki Konumu

Din Sosyolojisinin Bilimler Sınıflamasındaki Konumu

0

Çağlar boyunca, gerek İslâm düşünürleri arasında, gerekse Batı bilim dünyasında

bilimlerin sınıflaması, her birinin kendine özgü yaklaşım biçimlerine

göre yapılmıştır. Bu yüzden, farklı ölçütlere göre, birçok “Bilimler Sınıflaması”

dan (tasnifi) söz edilebilir.

Bütün bu sınıflamaların değerlendirilmesi konumuz dışındadır. Bilim

dalımızın, bilimler arasındaki konumunu belirleyebilmek için, çağımızda bilim

alanında yadırganmayan bir sınıflamaya göre, bilimleri üçe ayırmak

mümkündür:

1. Doğa Bilimleri (Doğa ve doğa olayları ile ilgilenen bilimler: Fizik,

Kimya, Biyoloji, Astronomi vb.)

2. İnsan Bilimleri (insanı, insanın tarihi, kültürel, toplumsal dünyasını konu

edinen bilimler, Tarih, Antropoloji, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi

vb.)

3. Din Bilimleri (Dinleri sosyal bilimler perspektifinden, olgusal temelde

araştıran bilimler: Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din

Antropolojisi, Din Fenomenolojisi vb.)

Din sosyolojisinin konumu, insan bilimleriyle din bilimlerini birbirine

bağlayan köprüde aranmalıdır. Başka bir deyişle din sosyolojisinin, bir

yandan toplumun incelenmesi diğer yandan dinin incelenmesine dayalı iki

kanatlı durumu, onun sosyal bilimlerle ilahiyat (teoloji) bilimleri arasında

bulunmasını zorunlu kılmaktadır.