Dil Nedir? Dil Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dil nedir? Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirişimlerle ilgili işaret sistemlerini olduğu kadar, insanlar tarafından doğanın ve eşyanın ortak kalıplar halinde manalandırılması olgularını da kapsamaktadır İnsanlar ve hayvanlar bir takım sesler ve işaretlerle düşünce, duygu ve güdülerini anlatmaktadırlar. Bunlar birer (dil)dir. Yaprakları solmaya başlayan bir bitki de (susadım) veya (hastayım) demektedir. O halde bitkilerin bile doğaya dönük dilleri vardır. Demek ki tüm canlıların, kendilerini ve hallerini anlatabilme olanakları vardır. Buna dolaysız (doğrudan doğruya) bildirişim diyoruz. Bir de insanların, uzun bir yaşantı sonunda, ortak sembollerle, ortak kalıplarla, evrende, doğada ve eşyada manalandırdıkları, özel anlamlar aşılaladıkları, dolaylı birer bildirişim aracı olarak kullandıkları işaretler ve sesler var ki bunlardan da sembolik, artistik bir dil oluşabiliyor; (yağmurun dili, denizin dili, göklerin dili, güllerin dili) gibi. Bizim konumuz (insan dili)dir. Bunun için dilin, dar, bilimsel bir tanımını yapacağız. İnsanların aralarında anlaşmaya, kendilerini ifade etmelerine araç olan dil, bir dilbilgisi sistemi içinde örgütlenmiş, düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan ses, işaret ya da hareketlerin bütünüdür. İnsan anlatım ve bildirişim için ya hareket eder (jest), ya da ses çıkarır (konuşma) ya da belirli işaretler çizer (yazı). Konuşma dili, yazı dili, hareket dili, (insan dili)nin üç ayrı görüntüsüdür. Kaç tür dil vardır ? Doğal bakımdan: 1- Doğa dili 2- Hayvan dili 3- İnsan dili Teknik bakımdan: 1- Hareket dili 2- Konuşma dili 3- Yazı dili Coğrafya bakımından: 1- Yabancı dil 2- Milli dil Tarih bakımından: 1- Ölü dil 2- Canlı dil 3- Uygarlık dili Anlatım düzeyi bakımından: 1- Günlük dil 2- Halk dili 3- Elit dili Anlatım biçimi bakımından: 1- Bilim dili 2- Sanat dili 3- Teknik dil 4- Kitlesel haberleşme dili 5- Müzik dili 6- Mekanik dil Dil bilim bakımından: 1- Benzer dil 2- Devrik dil 3- Analitik dil 4- Sentetik dil

Sözlüklerde geçen anlamı : “dil” ne demek? Dil, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisandır. Benzer bağlantılar dil akrabalığı, dilaltı, dil altı bezleri, dil atlası, dil avcısı, dil balığı, dilbasan, dilbaz, dil bilgisi, dil bilimci, dil bilimi, dil bilimsel, dil birliği, dil cambazı, dil coğrafyası, dil dalaşı, dil ebesi, dil felsefesi, dili bozuk, dili tutuk, di