Deyiş Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

25

Türk halk edebiyatında hece vezniyle söylenen şiirler.