Devredilebilir Nedir? Devredilebilir Anlamı ve Hakkında Bilgi

39

Devredilebilir nedir? Başkasına devredilebilen bir hak için söylenir veya kullanılır

Köken: Arapça Devredilebilir

kelimenin ingilizcesi: adj. assignable, negotiable, alienable