Devletlu Semahatlu Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
35

Semâhatlû

Eskiden Osmanlı devlet teşkilatında Rumeli ve Anadolu kazaskerlikleri rütbelerini hak eden kimseler hakksnda iakab şeklinde kullanılan bir tâbirdir. Devlet erkânı tarafından kaleme alınan bütün resmî yazılarda, bu gibi kimselere “Semahatlu Efendim” şeklinde hitabedilirdi. Şeyhülislâmlar için ise ilâveten “Devletlû Semâhatlû” sıfatları kullanılırdı.