Devlet memuru Nedir? Devlet memuru Anlamı ve Hakkında Bilgi

43

Devlet memuru nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Government officer) Kamu hizmetlerini görmek üzere Genel ve Katma Bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner Sermayeli kuruluşlarda devamlı kadroda çalışan kimseler Devlet Memuru sayılır. Devlet memurları 657 sayılı Memurin Kanunu’na tabidirler.