Derece Nedir? Derece Anlamı ve Hakkında Bilgi

Derece nedir? Aynı ölçüyle sıralanmış şeylerin birbirine göre sıralamadaki yeri, seviyesi. Çeşitli şekillerde deyim olarak kullanıldığı gibi bir çok branşlarda da kullanılır. Birinci derecede değerlendirmek, bir müsabakada kazananlar arasında yer almak gibi Isı bilgisinde derece; Kelvin derecesi, santigrad derecesi, Fahrenheit, Reomur derecesi şeklinde kullanılır. Bu birimler arasında geçiş vardır. Biri diğeri cinsinden yazılabilir. Kelvin derecesi teorik fizik çalışmalarında kullanılan bir birimdir. O°K=-273°C mutlak sıcaklık denir. C R F-32 ?? =?? =?? 1 0.8 1.8 T = t+273 C = Santigrad (Celcius)derecesi R = Reomur derecesi F = Fahrenheit derecesi T = Kelvin derecesi t = Santigrad derecesi 0°C=0°R =32°F=273°K’dir. 20°C=16°R=66°F=293°K şeklinde geçiş formülleri mevcuttur. Matematikte denklem türlerinde kullanılır. Mesela birinci dereceden denklemler gibi. Çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimine de derece denir. Kimyada bir çözeltinin derişikliğini bildirmek için kullanılır. Biranın alkol derecesi gibi. Sportif faaliyetlerde sporcuların başarılarını sıralamak için kullanılır.

Sözlüklerde geçen anlamı : “derece” ne demek?1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe; bir çemberin 360’ta birine eşit olan açı birimi.

2. Ölçü aygıtlarının ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden herbiri; sıcaklıkölçer, termometre. 3. Bir çözeltinin derişikliğini ölçmede kullanılan birim; denli, kadar. Cümle içinde kullanımı Geniş olan kadroyu bu derece daralttığına bir türlü akıl erdirememişti. – H. Taner Beyoğlu’nda bu derece itibar görmemişti. – E. E. Talu Derece

kelimenin ingilizcesi: n. degree, grade, scale, rank, stage, rate, rating, step, clinical thermometer, thermometer, extent, gradation, pitch, remove, standard, States

Köken: Arapça Benzer bağlantılar derece derece