Der Blaue Reiter – Mavi Süvari Grubu, Sanaçıları, Özellikleri, Hakkında Bilgi

40

Der Blaue Reiter (Mavi Atlı)

1909’da Kandinsky, Jaıvlensky ve Gabriele Münter’in (1877-1962) öncülüğünde Münih’te Yeni Sanatçılar Birliği (Neue Künstlervereinigung) kurulmuştu, ama ortaya çıkan anlaşmazlıklar sonucu, Kandinsky ve Marc 1911’de bu topluluktan ayrıldılar. Onları Münter, Macke ve Alfred Kubin de (1877-1959) izledi. Bu sanatçılar, Klee, Jauulensky ve Marianne von Werefkin’in (1870-1938) de katılmasıyla aynı yıl Der Blaue Reiter (Mavi Atlı) adı altında toplandılar. Der Blaue Reiter, Kandinsky ve Marc’m yenilikçi tutumlarım benimsedi ve sanatçının iç dünyasını belli biçimlere bağlı kalmaksızın, kendi eğilimlerine göre çok çeşitli biçimlerde anlatabileceğini savundu. Belirli bir sanat programı saptanmayarak yeni deneylere açık olmak ön planda tutuldu.

Grubun tüm çalışmaları, ancak bir kez yayımlanabilen yıllık çevresinde oluştu. Mayıs 1912’de Kandinsky ile Marc’m yönetiminde çıkan yıllığın kapağında yer alan Kandinsky ’nin mavi ve siyah atlısı, topluluğa adını vermişti. Bu ilk sayıda, plastik sanatların dışında müzik, şiir ve tiyatro üstüne yazılar yer almış, Alman sanatçılarının yanı sıra Fransız ve Rus sanatçılarına da yer verilmişti. Ayrıca ilkel sanattan, Bavyera halk sanatlarından, Mısır sanatından ve çocuk desenlerinden örnekler de konmuştu. Bu denli yaygın bir örnekleme, grubun her türlü sanat biçiminin saptanması ve yeniden değerlendirilerek kalıcı niteliklerin belirlenmesi yolundaki düşüncesini destekleyen bir tutumdu. Müzik alanında grubu destekleyen sanatçılar arasında A.Berg, A.Schönberg, A.Skriyabin ve A.Webem vardı. Yıllık, bu sanatçıların yazılarından başka beste örneklerine de yer vermişti. Tüm yazılardaki ortak nitelik, eleştiri ve tanıtma yerine sanatın irdelenmesiydi.