Deniz ödüncü sözleşmesi Nedir? Deniz ödüncü sözleşmesi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Deniz ödüncü sözleşmesi nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Loan on bottomry) Bu öyle bir sözleşmedir ki Kaptan bu sözleşmeyle Yasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak gemiyi ya da yükü Rehin edebilir ve karşılığında borç para alır. Ancak, geminin bağlama limanının dışında bulunduğu bir sırada ve gemiyi korumak veya yolculuğun bitirilmesini sağlamak gibi zorunlu durumlarda Kaptan, gemi ödüncü alabilir. Diğer bir durum da, yükle ilgili olanların çıkarlarını korumak (yükü kısmen ya da tamamen boşaltmak, bozulmasını önlemek gibi) veya yükün daha ileriye taşınmasmı sağlamak amacıyla ilgili olabilir. Deniz ödüncü senedinin düzenlenmesine yol açan zorunluluğun Türk Konsolosluğu, o yerdeki Mahkeme ya da hiç birisi yoksa gemi zabitleri tarafından yazılı olarak belgelendirilmesi gerekir (TTK, 1159) Deniz ödüncü senedinde, borcun ana parası, rehnedilen şeyler, vade ve yer gibi hususlar gösterilir. Borç zamanında ödenmezse alacaklı rehnedilen şeyler üzerinden alacağını tahsil edebilir.