Deniz iş kanunu Nedir? Deniz iş kanunu Anlamı ve Hakkında Bilgi

35

Deniz iş kanunu nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Maritime Labor Code) 854 sayı ve 20.4.1967 tarihli yasa. Yasanın birinci maddesinde, denizlerde, göllerde ve akar sularda, Türk Bayrağı’m taşıyan 100 ve daha yukarı gross tonilatoluk gemilerde, hizmet aktine dayanarak çalışan gemi adamlarıyla bunların iş verenlerine uygulanacak kurallar belirtilmektedir. Bu Kanun ayrıca, mütekabiliyet esasma göre Türk gemi adamlarına aynı hakları tanıyan devletlerin uyruğunda olan ve Türk gemilerinde çalışan yabancı gemi adamlarına da uygulanır.