Dengeli büyüme Nedir? Dengeli büyüme Anlamı ve Hakkında Bilgi

22

Dengeli büyüme nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Balanced grovvth) Bir ekonomide bütün sektörlerin birbirleriyle uyumlu olarak geliştirilmesine dayanan bir büyüme modeli. Bu modelde amaç, hiç bir sektörde bir darboğaza ya da aşırı üretim durumuna yol açmadan sektörleri geliştirmektir. Bu dengenin sağlanması için de eldeki yatırım fonlarının, sektörler arasında dengeli bir biçimde dağıtılması gerekir. Diğer bir deyişle, bu modelde yatırımlar, birbirinden bağımsız değil, aksine birbiriyle uyumlu yatırım paketi şeklinde yapılmalıdır. Belli bir üretim artışı sağlamak için her sektöre ne ölçüde yatırım yapılması gerektiği ise Input-output Tablolarından belirlenebilir. Dengeli büyüme modelinde örneğin yeni bir demir-çelik fabrikasının kurulması, demir cevheri üretiminin, ulaştırma hizmetlerinin, makina sanayiinin de geliştirilmesini gerektirir. Sektörler bu şekilde birbirine bağımlı olduğu için dengeli büyüme ile iktisadi planlama daima el ele gider. Dengeli büyüme modeli dinamik Karşılaştırmalı Üslünlük Teorisine ters düşer. İçe-dönük sanayileşme stratejileri bu modele dayanır. Bu modelin tersi Dengesiz Büyüme modelidir.