Demokritos Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

25

DEMOKRİTOS (460-370) Anadolulu filozof. Varlığın atom denen bölünmez öğelerden kurulduğu görüşünü savunarak özdekçilik akımının öncüsü olmuştur.

Anadolu’da, İzmir’e bağlı Sığacık’ta (Teos) doğmuş, sonradan yerleştiği Abdera’da ölmüştür. Yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi yoktur, yaşamöyküsünü anlatan kaynaklarda verilen bilgiler de birbirini tutmamaktadır. Diogenes Laertius’a göre Hegesistratos’ un, başka kaynaklara göre Athenokritos’un oğludur. Demokritos, önceleri yıldızbilim (astroloji) ile ilgilenmiş, bu konuda Babil düşünürlerinin görüşlerini öğrenmiş, sonra matematik, gökbilim ve felsefe, ahlak, tıp, yazın, fizik sorunlarıyla ilgilenmiştir. Zenon’un öğrencisi olmuş, bir söylentiye göre Mısır’a daha sonra İran ve Hindistan’a gitmiş, incelemeler yapmış, gözlemlerde bulunmuştur. Bir aralık Atina’ ya gitmiş, kendisini kimsenin tanımadığına şaşmış bu olayla ilgili düşüncesini “Atina’ya geldim, baktım kimse beni tanımıyor” sözleriyle açıklamıştır.

Demokritos’un felsefeye yaklaşımı doğayı gözlemleme sonucu edindiği izlenimler yüzündendir. Zenon’un öğrencisi oluşu diyalektik yöntemin düşünmedeki etkisini kavramasına yol açmış, felsefe sorunlarına böyle bir yöntemle çözüm arama gereğini duyurmuştur. Demokritos için felsefe, evreni anlamak, evreni dolduran varlıkların ilk kurucu öğelerini bulmaktır. Bu nedenle felsefenin konusu doğadır, somut varlıklardır. Varlık ise belli bir “yer kaplayan” nesnedir, düşüncede değil gerçekte “olan”dır. Varlık bir nesne olması nedeniyle belli öğelerden kurulmuş bir bütündür. Bu bütünü oluşturan öğeler, daha küçük bölümlere aynlamayan, kendi kendine bir “bütün” olan “atom”lardır.