Demokratik parti Nedir? Demokratik parti Anlamı ve Hakkında Bilgi

34

Demokratik parti nedir? siyasi partilerden. 1970 yılı bütçe görüşmeleri sırasında bazı milletvekillerinin kendi partileri aleyhinde rey vermesi ile Adalet Partisi içindeki ayrılık tamamen su yüzüne çıkmıştı. Partiden ayrılan milletvekilleri ve senatörler Ferruh Bozbeyli’nin başkanlığında Demokratik Partiyi kurdular. 1973 yılında yapılan seçimlerde % 11,7 oy alarak 45 milletvekili, 5 Haziran 1977’de yapılan seçimlerde ise tamamen eriyerek sadece bir milletvekili çıkarabildiler. Ferruh Bozbeyli başkanlıktan ayrıldı. Siyasi platformda önemi kalmayan parti kendi kendisini feshetti