Delâlet Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat kavramlari.png” border=”0 Sözlük manası ile “yol gösterme, kılavuzluk etme, alamet” gibi anlamlara gelen delalet, fıkıh ve mantık terimi olarak, zihnin bir şey hakkındaki bilgiden başka bir şeyin bilgisine ulaşması demektir. İlk bilinen şeye delil, ikincisine de medlul (delalet edilen) denir.