Dekonstrüksiyon Nedir, Yapısöküm Nedir, Tanımı, Etimolojisi Hakkında Bilgi

Dekonstrüksiyon (Yapısöküm), filozof Jacques Derrida’nın metin ile anlam arasındaki ilişkiye ilişkin eleştirel bakış açısıyla ortak bir adı.

Derrida’nın yaklaşımı, belirli bir metnin yapısal bütünlüğüne veya amaçlanan anlamına ters düşen şeyleri kulak misafiri metinlerle okumaktan ibarettir. Amaç, dilin ve herhangi bir metnin dayandığı nesnenin indirgenemez, kararsız veya imkansız olduğunu ortaya koymaktır. Derrida, okumaları boyunca işyerinde Dekonstrüksiyonyı göstermeyi umuyordu, yani bu temel karmaşıklığın -bu da tanımıyla tamamen bilinemediği gibi- yapısallaştırma ve tahrip edici etkileri yollarını kullanmayı umuyordu.

Ontoloji, epistemoloji, etik, estetik, yorumbilme ve dil felsefesini kuşatan kıta felsefesindeki birçok tartışma, Derrida’nın gözlemlerine atıfta bulunmaktadır. 1980’lerde, Birleşik Devletler’deki beşeri bilimler alanındaki teorik girişimlere ilham kaynağı olmuşlardır. Hukuk dahil antropoloji, tarihçilik, dilbilim, sosyolojik dilbilim, psikanaliz, feminizm ve LGBT çalışmaları. Yapısöküm, mimaride Dekonstrüksiyonya de ilham verdi ve sanat, müzik, ve edebi eleştiri içinde önemli kaldı. Bununla birlikte, Dekonstrüksiyon, batı üniversitelerindeki çoğu Felsefe departmanı tarafından benimsenip kabul edilmemiştir.