Değişken Nedir? Değişken Anlamı ve Hakkında Bilgi

48

Sözlüklerde geçen anlamı : “değişken” ne demek?1. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil.

2. Türlü sayı değerleri alabilen nicelik Cümle içinde kullanımı Sağlık bakımından canına okuyan kentler de, değişken rüzgarlara açık kentler oluyor. – H. Taner Değişken

kelimenin ingilizcesi: adj. variable, changeable, flexible, fluxional, changeful, unstable, unsteady, uncertain, choppy, inconstant, inconsistent, mobile, capricious, erratic, fickle, fitful, flexile, fluid, incalculable, inequable, labile, mercurial, mutable, protean n. factor, variable Değişken ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Variable) Farklı metamatiksel değerler alabilen bir faktör. Matematikte değişken, soyut bir kavramdır, gerçek bir varlığı ifade etmesi gerekmez. Bunun için x ve y gibi soyut semboller kullanılır. İktisat gibi uygulamalı bilimlerde ise değişkenler gerçek dünyadaki varlıklarla ilgilidir. Örneğin bir tüketim fonksiyonunda x ve y sırasıyla gelir ve tüketim harcamalarını temsil edebilir. Değişkenler, Bağımsız Değişken ve Bağımlı Değişken diye ikiye ayrılırlar. Hiç bir sınırlamaya tabi olmadan istenilen değeri alabilen değişkenler bağımsız değişkenlerdir. Buna karşılık, değeri, bağımsız değişkenin aldığı değere göre belirlenenler de bağımlı değişkenlerdir. Örneğin y = f (x) fonksiyonunda x bağımsız, y ise bağımlı değişkenleri gösterir.