Değişimli ünsüzler Nedir? Değişimli ünsüzler Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “değişimli ünsüzler” ne demek?1. Ünsüz uyumuna bağlı olarak ötümlülük ve ötümsüzlük bakımından birbirinin yerine geçen ünsüzler