Değişiklik Nedir? Değişiklik Anlamı ve Hakkında Bilgi

75

Sözlüklerde geçen anlamı : “değişiklik” ne demek?1. Değişik olma durumu.

2. Bir bütünden bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. 3. Amaca uygun biçime getirmek için yapılan değiştirme, tadil Cümle içinde kullanımı Yönetim kurulunda değişiklik oldu. Değişiklik

kelimenin ingilizcesi: n. change, alteration, diversification, shift, chopping, modification, innovation, kink, recast, variance, variegation, variety, vicissitude Benzer bağlantılar değişiklik önergesi, değişiklik teklifi