Din Sosyolojisi

Değerler Nedir ?

Değerler Normu Nedir
Sosyal değerler de normlar gibi bir toplum içerisinde var olan ve değerlendirmelerde kullanılan standartlardır. Onlar kültüre ve topluma anlam katan ölçütlerdir ve toplumda paylaşılırlar. Duygular ve coşkularla birlikte bulunurlar, oldukça soyutturlar. Eşya ve olaylarla beraber görünmekle birlikte yerine göre onlardan soyutlanabilirler. Böylece, normlar gibi değerler de, insan davranışlarının, tavır ve hareketlerin yöneticileridirler. Ancak onlar gerçekte soyut duygular ve ideallerden ibarettirler. Değer yargılarının bir toplumun işleyişinde hayatî bir yeri bulunmakta olup, bu şekli altında onlar çok önemli toplumsal gerçeklikler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Öte yandan, bir toplumda din, toplumsal değerlerin yaratılması ve beslenmesinde önemli bir kaynak oluşturur.

İlgili Makaleler