Değer analizi Nedir? Değer analizi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Değer analizi nedir? Bir ürünün her parçasının veya ekonomik işlemin her basamağının sistemli bir biçimde analiz edilip, katma değerinin hesaplanması ve maliyetle ilişkisinin meydana çıkarılması işi