David Levine Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

32

LEVINE, David (1926 – 29 Aralık 2009)

ABD’li karikatürcü. Ünlü kişilerin portre karikatürlerini yaparak bu sanatı yeniden canlandırmıştır.

New York’ta doğdu. 1943’te Philadelphia’da başladığı resim eğitimini savaş nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. II. Dünya Savaşı sırasında haritacı olarak askerlik yaptı. Ordu gazetelerinde karikatürleri yayımlandı. Savaşın bitiminden sonra eğitimini sürdürdü ve sanat okulunu 1949’da bitirdi. Ressam olarak çalışmaya başladı, bir yandan da karikatür çiziyor, yaşamını bu yolla sağlıyordu. 1950’lerde, II. Dünya Savaşı sırasında bir süre kaldığı Avrupa’ya gitmek istediyse de, solcu derneklerde çalışmış olması nedeniyle çeşitli engellerle karşılaştı. 1963’te kısa bir süre önce çıkmaya başlayan ve ilerici aydınların yayımladığı bir dergi olan New York Revieıv of Books’da çalışmaya başladı ve başta yazarlarla sanatçılar olmak üzere çeşitli ünlülere ilişkin portre karikatürleriyle adını duyurdu.

Bir kişinin yüzündeki belirgin özellikleri abartarak, çoğu kez de gülünçleştirerek çizgiyle gülmece yapma demek olan portre karikatürü, çok eski çağlardan beri bilinen, özellikle çizime konu olan kişiyi eleştirmek, yermek, gülünç duruma düşürmek ve kızdırmak amacıyla kullanılan bir sanattır. Kimi aşırı örneklerde, çizilen yüzün bir bitkiyi ya da hayvanı anımsatmasını sağlayacak biçim bozmalarından da yararlanılır. 18. yy Ingiliz ve 19. yy Fransız karikatürcüleri portre karikatürünü kullanmışlardır. Özellikle Andre Gill (1840-1885) baş ile gövde arasındaki oram bozarak, yani çok büyük bir başın altına küçücük bir gövde iliştirerek bir abartı biçimi yaratmıştır.

Başka anlatım araçlarının gelişmesiyle 20. yy’da önemini yitiren portre karikatürcülüğü Levine’nin yapıtlarıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Onun çizimleri dış görünümün abartılması yanında, ele aldığı kişilerin iç özelliklerini de yakalamaya, yansıtmaya yöneliktir. Kimi zaman ancak ikinci kez bakıldığında görülen küçük bir ayrıntı, portreye ünlünün umulmadık bir özelliğini, bir zayıflığını katıverir. Yapıtlarını çok ince çizgilerle, çok ince taramalarla oluşturan Levine’nin karikatürleri New York Review of Books’ da yayımlanmakta, zaman zaman dünyanın ileri gelen dergi ve gazetelerinde de çıkmaktadır. Kitap biçiminde derlemeleri de vardır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi