Görsel Yok

Etnik milliyetçilik

3 Ocak 2018 sosyolog 0

Etnik milliyetçilik Etnik milliyetçilik ya da mikro milliyetçilik, milli kimliği oluşturan, kültür, tarih ve ülkü birliği gibi hakim kültür unsurların oluşturduğu milli biz şuuru yerine; boy, aşiret, […]

Görsel Yok

Etnosentrizm

3 Ocak 2018 sosyolog 0

Etnosentrizm Etnosentrizm (Yunanca ethnos halk ve centre merkez kelimelerinden Fransızca:éthnocentrisme) ya da Etnik merkezcilik; bir aşirete, kabileye, boya ve benzeri etnik gruba bağlılık ile tarif […]