Aylık Arşiv: Kasım 2017

Yümni Sezen

Şuraya atla: kullan, ara Bu madde herhangi bir kaynak içermemektedir. Lütfen güvenilir kaynaklar ekleyerek bu maddenin geliştirilmesine yardımcı olunuz. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve kaldırılabilir. (Şubat 2017) Yümni Sezen (d. 1938, Birecik), din sosyoloğu, akademisyen. Doğduğu şehir olan Birecik'te ilk ve ortaokul öğrenimini yaptıktan sonra 1957’de Gaziantep Lisesini bitirdi. 1961’de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli...

Yasin Aktay

Şuraya atla: kullan, ara Yasin Aktay Kişisel bilgiler Doğum 20 Şubat 1966 (1966-02-20) (51 yaşında)Siirt, Türkiye Yasin Aktay (d. 20 Şubat 1966, Siirt), akademisyen, yazar. AK Parti eski Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. TBMM 25. ve 26.dönem AK Parti Siirt Milletvekili. Halen AK Parti İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsüdür. İçindekiler 1 Hayatı 2 Akademik kariyeri 3 Kitapları 4 Kaynakça 5 Dış bağlantılar Hayatı 20 Şubat 1966 tarihinde Siirt'te doğdu. ilk,...

Recep Şentürk

Şuraya atla: kullan, ara Recep ŞENTÜRK Doğum Çankırı İkâmet İstanbul Milliyet Türk Vatandaşlık Türkiye Eğitim Marmara Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi - Columbia Üniversitesi Meslek Akademisyen, Din sosyoloğu Recep Şentürk (d. 1964, Çankırı), Türk din sosyoloğu ve İbn Haldun Üniversitesi rektörü. . İçindekiler 1 Hayatı 2 Kitapları 3 Kaynakça 4 Dış bağlantılar Hayatı 1964'de Çankırı'da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat bölümünde lisans eğitimi aldı. 1988'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı bölümde asistan oldu. 1998'de ABD'de New York...

Ziya Gökalp

Şuraya atla: kullan, ara Ziya Gökalp Doğum Mehmet Ziya 23 Mart 1876(1876-03-23)Diyâr-ı Bekr, Osmanlı İmparatorluğu Ölüm 25 Ekim 1924 (48 yaşında)İstanbul Meslek Toplum bilimci, Yazar, Şair, Siyasetçi, Türkolog ve Fikir Adamı Vatandaşlık Osmanlı DevletiTürkiye Cumhuriyeti Edebî akım Türkçülük ve Türk milliyetçiliği Etkiledikleri Ömer Seyfettin, Mustafa Kemal Atatürk, Nihal Atsız Etkilendikleri Emile Durkheim Mehmet Ziya Gökalp (23 Mart 1876, Diyâr-ı Bekr – 25 Ekim 1924, İstanbul), Türk yazar, toplumbilimci, şair ve siyasetçidir.Meclis-i Mebusan'da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği...

Nilüfer Göle

Şuraya atla: kullan, ara Prof. Dr. Nilüfer Göle Doğum 1953Ankara Vatandaşlığı Türkiye Milliyeti Türk Dalı Sosyoloji Çalıştığı yerler Maison des Sciences de l'Homme'da École des Hautes Études et en Sciences Sociale École Supérieure de Commerce Boğaziçi Üniversitesi Öğrenim Orta Doğu Teknik ÜniversitesiParis Üniversitesi Doktora hocası Alain Touraine Nilüfer Göle (d. 1953, Ankara), Türk sosyoloji profesörü ve yazar. Babası, eski Cumhuriyet Halk Partisi Kars milletvekili Turgut Göle, dedesi ise Celal Göle'dir. Ailesi Ardahan'ın Göle ilçesi Dedeşen köyündendir. Ankara Koleji ve Orta...

Âmiran Kurtkan Bilgiseven

Âmiran Kurtkan, İktisat Fakültesi 1985 yıllığı'nda Âmiran Kurtkan Bilgiseven, (d. 1926, İstanbul - ö. 2005, İstanbul) sosyolog, akademisyen. Bilgiseven, ağırlıklı olarak "din sosyolojisi" alanında çalışmış, sosyolojinin teorileri ve bulgularıyla Türk İslam kültürünü karşılaştırmıştır. Hayatı Âmiran Kurtkan Bilgiseven, 1926 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası muhasebeci, annesi ev hamını olan Bilgiseven, beş kardeşe sahipti. Kardeşlerden ikisi, genç yaşta vefat etmiş. İlkokulu İstanbul Paşabahçe İlkokulu’nda, ortaokul ve...

DİNÎ HAREKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ, KAYNAKLARI VE TÜRLERİ

DİNÎ HAREKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ, KAYNAKLARI VE TÜRLERİ Yukarıda dinî hareketlerin, aslında sosyal hareketlerin özel bir tü­rünü oluşturduğuna ve bu sonuncuların da esasında yeni birtakım ta­leplerle ortaya çıkan kolektif davranış biçimleri olduklarına işaret edildiğine göre, dinî hareketlerin belirleyici özelliklerinin, bir ölçüde kolektif davranışlar çerçevesinde aranması ve değerlendirilmesi gere­kecektir. Hakikaten, meselâ kolektif davranışlar, “güdüler” {motifler) ile ilişkilidirler ve onlarm oluşumunda psikolojik ve sosyal...

SOSYAL HAREKET VE DİNİ HAREKET KAVRAMLARI

SOSYAL HAREKET VE DİNİ HAREKET KAVRAMLARI Din sosyolojisi konularına başlamadan önce, sosyoloji ile ve özel- vi' likle de bazı temel sosyolojik kavramlarla ilgili hazırlık mahiye­tini taşıyan ön bilgiler vermeye çalışırken, “sosyal hareket” kavramı üzerinde de çok kısa olarak durulmuş; aslında onun, toplumsal de­ğişmenin özel bir tezahür biçimi olduğu, bu bakımdan da “yeni bir hayat tarzı ve toplum modeli talebini taşıyan...

İZAFİYET, TEŞMİL (INCLUSIVISME), DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ EĞİLİMLERİ DİNİ GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER

İZAFİYET, TEŞMİL (INCLUSIVISME), DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ EĞİLİMLERİ DİNİ GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER Dinlerin arasındaki bu rekâbet ve çatışma eğilimi ve özellikle ay­nı bir dinin alt grupları ve mezhepleri arasındaki rekâbetin sonuçta çok kanlı savaş ve çatışmalara dönüşmesi, baskıcı ve tekelci fanatizm ve bütün bunların toplumlarm birlik, bütünlük ve huzuru bakımından arz ettiği tehdit, bir yandan kökleri tarihin derinliklerine uzanan kar­şılıklı hoşgörü, saygı,...

REKÂBET VE ÇATIŞMA EĞİLİMLERİ DİNİ GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER

REKÂBET VE ÇATIŞMA EĞİLİMLERİ DİNİ GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER Dinî grup ve cemâatlerin bu mutlakçı, tekelci ve j^kaÇaypı za­manda duruma göre hoşgörülü ve saygılı tutum ve eğilimlerinden başka ve bunlara sıkı sıkıya bağlı olarak, özellikle birbirleriyle ilişkile­ri bakımından ortaya koydukları önemli bir temayül de onları, arala­rında zaman zaman şiddetli çatışmaya kadar götüren rekâbet eğilimi­dir. Bir klan, kabile veya millete bağlı dinlerin...

HOŞGÖRÜ VE ÇOĞULCULUK EĞİLİMİ DİNİ GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER

HOŞGÖRÜ VE ÇOĞULCULUK EĞİLİMİ DİNİ GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER Anlaşılan, bu tür bir fanatizm ve hoşgörüsüzlüğün tam karşısında yer alan ve dinine hürriyet içerisinde inanmak ve onu serbestçe yaşa­mak veya başkalarının inançları, kanaatleri, düşünceleri, davranışları ve yaşayışlarına saygı göstermek şeklindeki tolerans ve dinî hoşgörü ve bunların üzerine temellenmiş bulunan vicdan özgürlüğü, din hür­riyeti ve lâiklik insan toplumlarında zaman içerisinde ve güçlükle...

ABSOLÜTİZM, TEKELCİLİK VE FANATİZM EĞİLİMLERİ DİNİ GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER

ABSOLÜTİZM, TEKELCİLİK VE FANATİZM EĞİLİMLERİ DİNİ GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER Gerçekten de, insan toplumlarında din olgusu sürekli bir feno­men olarak kendini göstermekte ve nitekim tarih boyunca dinsiz bir topluma rastlanmamakta; ancak, toplumlar ve kültürler gibi dinlerin de, tarih içerisinde çok önemli çeşitlilik ve değişiklikler gösterdikleri gözlenmektedir. Üstelik, yine toplumlarda dinsizliğe ve inançsızlığa olan eğilim de en azından potansiyel olarak daima var...

DİNÎ GRUP VE CEMAATLERİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ

DİNÎ GRUP VE CEMAATLERİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ Din Sosyolojisi incelemeleri bakımından, dinî grup ve cemâatlerin birbirleriyle olan karşılıklı ilişkileri meselesi, özel bir önemi ha­iz bulunmaktadır. Çünkü bu konu sosyologu, dinî grup ve cemâatle­rin birbirlerine karşı takındıkları tavırlar ve bunun sonucunda ortaya çıkan sorunlara götürmekle ona, din ve toplum ilişkileri ve dinin in­san ve toplum hayatındaki yeri ve fonksiyonları bakımından, hayati meselelere el...