Görsel Yok

TARİKAT NEDİR ?

4 Temmuz 2016 sosyolog 0

TARİKATLAR Tasavvufun, zühd ve tasavvuf döneminden sonra tarikat dönemini yaşadığı ve XII. asırdan sonra İslâm ülkelerinin muh-telif bölgelerinde bir takım tarikatların kurulmaya başladığını daha önce […]

Görsel Yok

MİSTİSİZM NEDİR ?

4 Temmuz 2016 sosyolog 0

MİSTİSİZM NEDİR ? Mistisizm kelimesi eski Yunanca’dan alınmadır. “Dilsiz olmak, konuşmamak, dudakları ve gözleri yummak” gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, inşam ahlâkan yüceltme, rûhî […]