Görsel Yok

Foucault’nun Sosyolojisinde Hukuk

7 Aralık 2015 sosyolog 0

Foucault’nun Sosyolojisinde Hukuk Hukuk, başlı başına ilgilendiği bir konu olmamakla beraber Foucault, modern top¬lumun birey üzerindeki dışsal ve içsel kontrolünü ne denli artırdığını ve bu […]

Görsel Yok

Postmodern Feminizmin Hukuk Yaklaşımı

7 Aralık 2015 sosyolog 0

Postmodern Feminizmin Hukuk Yaklaşımı Postmodern feminist yaklaşımlar, hem liberal hem de radikal feminist yaklaşımla­rın kadınları ve erkekleri, erkekler ve kadınlar olarak birbirlerini dışlayıcı ve her […]

Görsel Yok

Radikal Feminizmin Hukuk Yaklaşımı

7 Aralık 2015 sosyolog 0

Radikal Feminizmin Hukuk Yaklaşımı Radikal feminist yaklaşımı benimseyen hukuk teorisyenleri, hukukun erkek ege-men dünyasının, giderek artan kadın katılımıyla veya kadınlara atfedilen nitelikle¬re daha fazla yer […]