Görsel Yok

RASYONELLEŞME VE BÜROKRASİ Max Weber

1 Aralık 2013 sosyolog 0

Genel olarak “toplumsal aktörlerin kişisel-olmayan ilişkiler bağlamında çevrelerin- deki dünya üzerinde daha fazla denetim kurmak için bilgiye giderek daha çok baş- vurmaları…” (Marshall, 1999, s.11) […]

Görsel Yok

İdeal Tip Max Weber

1 Aralık 2013 sosyolog 0

ideal tip, değer yargılarından arınmıştır ve din, ahlâk gibi belli değerler sistemini taklit etmez. ideal tipler toplumsal olguları betimleyen yapılar değildir. Ayrıca top- lumsal olgular […]