Dashiell Hammett Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HAMMETT, Dashiell (1894-1961)

ABDİi polis romanı yazarı. Yapıtlarıyla bu türe yenilikler getirmiştir.

27 Mayıs 1894’te Maryland Eyaleti’nde doğdu, 10  Ocak 1961’de New York’ta öldü. On üç yaşındayken Baltimore’da okulunu bırakıp gazete satıcılığı, tezgâhtarlık, hamallık yaptı. I. Dünya Savaşı’na katılmadan önce Pinkerton Dedektif Ajansı’nda sekiz yıl özel polis olarak çalıştı. Savaş sırasında tüberküloza yakalandı, bu yüzden savaş sonrası yıllarım askeri hastahanelerde geçirdi. Çeşitli dergilere macera ve dedektif öyküleri yazdı. 1930’da yayımladığı The Maltese Falcon (Malta Şahini) adlı romanının başarısı üzerine yazarlığı tek uğraş olarak sürdürdü. 1934’ten sonra siyasetle ilgilendi. 1951’de, başkanı olduğu insan haklarını savunan bir örgüte kimlerin katkıda bulunduğunu açıklamayı reddettiği için tutuklandı. Oyun yazarı Lillian Hellman’la 1930’da başlayan beraberliği ölümüne değin sürdü.

Dashiell Hammett’in “sert erkek romanı” diye adlandırılan romanları yayımlanmadan önce, Amerikan polis romanı bu türün İngiliz örneklerini taklit ederek malikânelerde, kibar salonlarda geçen ve ince mantık oyunlarıyla sonuçlanan bir çizgiyi sürdürüyordu. Hammett idealleştirilmiş birtakım kahramanlar yerine, en azından suçlular ve katiller kadar çıkarcı, zorba, duygusallıktan uzak dedektif tipleri yarattı. Romanlarında günlük konuşma ve argoyu rahatlıkla kullanması, sokak, bar gibi mekânlar seçmesi ve 1930-1940 arasında Amerikan toplumunun rahatsızlıklarını satır aralarına yerleştiren yaklaşımı ile polis romanı türüne önemli değişiklikler ve katkılar getirdi.

•    YAPITLAR (başlıca): Red Harvest, 1929, (“Kızıl Hasat”); The Dain Curse, 1929, (“Dain’in Gazabı”); The Maltese Falcon, 1930, (Malta Şahini); The Glass Key, 1931, (Sırça Anahtar); The Thin Man, 1932, (“Zayıf Adam”); Adventures of Sam Spade, 1944, (“Sam Spade’in Maceraları”); Continental Operatör, 1945.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi