Daire Nedir? Daire Anlamı ve Hakkında Bilgi

Daire nedir? Çemberin sınırladığı alan parçası. Düzlem içinde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine çember, verilen noktaya merkez, sabit uzunluğa yarıçap, çember üzerinde A ve B gibi iki nokta arasındaki çember parçasına yay, A ve B’den geçen doğruya kesen, A ve B noktaları arasındaki AB doğru parçasına kiriş, merkezden geçen kirişe çap, bir kirişin dairede ayırdığı parçaların her birine daire parçası, iki yarıçap arasında kalan kısma daire kesmesi denilir Dairenin özellikleri: 1)Yarıçapları eşit iki daire eşittir. 2) Bir dairede eşit yayların kirişleri ve eşit kirişlerin yayları birbirine eşittir. 3) Bir dairede, merkezden eşit uzaklıktaki kirişler eşittir. 4) Bir dairede kirişe dik olan çap, kirişi iki eşit parçaya böler. Bir doğru ile çemberin bir ortak noktası varsa, bu noktaya değme noktası, doğruya da teğet adı verilir. 5) Bir çemberin bir noktadaki teğeti bu noktayı merkeze birleştiren doğruya diktir. Bir dairede BC yayını merkezden gören açıya merkez açı, çevreden gören açıya çevre açı, bir T noktasındaki teğet ile TD kirişi arasında kalan açıya teğet kiriş açısı denir. 6) Aynı yayı gören teğet kiriş açısı merkez açının yarısına eşittir. Merkez açı aynı yayı gören çevre açının iki katıdır. Kartezyen koordinat sisteminde bir daire denklemi (x-a) 2 +(y-b) 2 = r 2 dir. (a,b) noktası daire merkezinin koordinatlarıdır. Merkezi başlangıçta, yani a=b=o olan dairenin denklemi x 2 +y 2 = r 2 dir. Daire bir yüzey parçası olduğundan alanı ve bu alanı çevreleyen çevre uzunluğu sözkonusudur. Çevre=2?r’dir. Alan=?r 2 dir. ? sayısı hakkında bilgi için (Bkz. Pi Sayısı).

Sözlüklerde geçen anlamı : “daire” ne demek?1. Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası; bir yapı ya da gemide belli bir işe ayrılmış bölüm.

2. Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat; (soyut kavramlar için) belli sınır, ölçü. 3. Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri ve bunların içinde çalıştıkları yapı; saz takımında usul vurmaya yarayan tef. Daire

kelimenin ingilizcesi: n. circle, round, disc, verge, apartment, bureau, department, board, hoop, rooms

Köken: Arapça Benzer bağlantılar daire kesmesi, daire parçası Daire ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Office, department, flat) Arapça kökenli bir kelime.1. Belirli devlet işlerini gören kuramlardan her biri ve bunların içinde yer aldıkları binalar. Kamu hizmeti yapan görevlilerin çalıştıkları oda veya yer. Bu anlamda “daire” kelimesi İngilizce’deki “office”nin karşılığıdır.

2. Bir işletmede ya da binada belirli iş veya faaliyetlere ayırılmış bölümler. Örneğin işletmenin satış, muhasebe veya personel daireleri ya da binanın kalorifer dairesi, kapıcı dairesi gibi. İşletmenin farklı faaliyetlerinin görüldüğü birimleri ifade eden “daire” veya “bölüm” İngilizce’deki “department” kelimesi ile eş anlamlıdır. 3. Bir binanın konut olarak kullanılan bölümlerinden her birisi. Apartman dairesi gibi. Bu da İngilizce’deki “flat”ın karşılığıdır.