Dağılım Nedir? Dağılım Anlamı ve Hakkında Bilgi

64

Sözlüklerde geçen anlamı : “dağılım” ne demek?1. Dağılarak birbirinden ayrılma; mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması.

2. Bir toplumda ya da kümede incelenen bir ya da birçok özelliğin, zamana, yere ya da seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı; çağrışım. 3. Ulusal gelirin toplumun bireyleri ya da sınıfları arasındaki dağılışı; bir sesbirimin, anlambirimin ya da dizimin değişik kullanım ya da bağlamlardaki çevrelerinin tümü Cümle içinde kullanımı Gelir dağılımı. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. – Anayasa Dağılım

kelimenin ingilizcesi: n. distribution, dispersion