Cüzdan Nedir? Cüzdan Anlamı ve Hakkında Bilgi

52

Sözlüklerde geçen anlamı : “cüzdan” ne demek?1. Cebe girecek büyüklükte, para ve kağıt koymaya yarar küçük çanta.

2. Bir kimsenin kimliğini bildirmek için resmi bir yerden kendisine verilen, cep defteri biçimindeki belge Cüzdan

kelimenin ingilizcesi: n. wallet, purse, billfold, pocket book

Köken: Arapça Cüzdan ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Portfolio) Kelime olarak, para ve değerli kağıtların koyulduğu, içinde gözleri olan ve cepte taşınabilen ufak çanta anlamına gelir. Ancak, Ekonomide ve İşletmecilikte çeşitli kullanış yerleri vardır : (a) Cari hesap cüzdanı: Cari Hesaplarda müşterinin aldığı ve ödediği paraların izlenmesinde bankanın kullandığı ufak defter, (b) Hesap cüzdanı: Bir banka veya mali kuruluşla müşterisi arasında veya bunların kendi aralarında karşılıklı işleyen alacaklı ve borçlu hesapların kaydına yarayan bir karnedir (c) Maaş cüzdanı: Emekli, dul ve yetim aylıkları gibi belirli zamanlarda aylık alan kimseler için istihkak sahibinin kimliğini, ödeme miktarını ve ödeme zamanını gösteren ve ödemeleri kanıtlamak için ayrıca kuponlu yapraklar biçiminde de düzenlenebilen karnelerdir, (d) Para cüzdam : İçine para konulan ve cepte taşman ufak çanta, (e) Senetler cüzdanı: Banka ve ticarethanelerde iskonto, tahsil ve teminat senetlerinin saklanması amacıyla kullanılan içi aylara göre bölümlenmüş, körüklü büyük çantaya verilen isim. Buna “senetler portföyü” de denebilir. Menkul değerler portföyü bunun bir benzeridir. Bu portföyler genellikle kasada saklanır.