Curt John Ducasse Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

24

Ducasse,bu yöntemi kullanarak çeşitli kavramları açıklamayagirişmiştir. Causation and the Types of Necessity’de (“Nedensellik ve Zorunluluğun Türleri”) nedenselliğin olaylar arasındaki bir ilişki olduğunu ve Mill’in ayrım yönteminde doğru olarak tanımlandığını savunmuştur. Nature, Mind and Death’de doğanın özdeksel bir varlık alanı olduğunu ve genel olarak kavranabilen bütün olayları, nesneleri ve ilişkileri kapsadığını öne sürmüştür. A Philosophical Scrutiny of Religion’da (“Dinin Felsefi Bir İncelemesi”) dinin, bireylerde özgeciliğe yol açan ve inananlara iç dinginliği veren tüm inançları kapsadığını söylemiştir. Bu tanıma göre, din ile Tanrı ya da tanrılara inanmanın hiçbir ilintisi yoktur.

Ayrıca The Philosophy of Art (“Sanat Felsefesi”), Art, the Critics and You (“Sanat, Eleştiri ve Siz”) gibi yazılarında duyumcu bir sanat kuramı geliştiren Ducasse, sanatın en geniş anlamında yetenek gerektiren tüm etkinlikleri kapsadığını ileri sürmüştür. Ona göre sanatçı, yaratısını değerlendirirken temel ölçüt olarak yapıtın ne ölçüde güzellik taşıdığını değil, başlangıçta nesnel olarak anlatmayı amaçladığı duygularını ne ölçüde yansıttığım alır.

• YAPITLAR (başlıca): Causation and the Tpyes of Neces-sity, 1924, (“Nedensellik ve Zorunluluğun Türleri”); Philosophy as a Science:Its Matter and Method, 1941, (“Bilim Olarak Felsefe:Konusu ve Yöntemi”); Nature, Mind and Death, 1951, (“Doğa, Anlık ve Ölüm”); A Philosophical Scrutiny of Religion, 1953, (“Dinin Felsefi Bir incelemesi”); A Cntıcal Examınatıon of the Belief in Life After Death, 1961, (“Ölümden Sonra Yaşam İnancının Eİeştirel Bir İncelemesi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi