Cosmas, Egid Asam kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Cosmas, Egid Asam kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1686-1739) (1692-1750) Alman mimar ve dekoratör kardeş­ler. 18. yy’ın ilk yarısında Güney Almanya’da Barok üslubun ünlü temsilcilerinden olmuşlardır. Cosmas Damian, Benediktbeuren’de doğdu, Münih’te öldü. Kardeşi Egid Quirin, Tegernesee’de doğdu, Mannheim’da öldü. İlk eğitimlerini Bavyeralı önemli bir fresk ressamı olan babaları Hans Georg Asam’a yardım ederek aldılar. 1711-1714 arasında Roma’ya giderek, San Luca Akademisi’nde öğrenim gördüler. Burada Bernini’nin barok yapılarından, Cortona, Gaulli ve Pozzo’nun barok duvar resimle­rinden etkilendiler. Mimarlık dışında Cosmas Dami­an ressam olarak, Egid Quirin de heykel ve stucco alanlarında uzmanlaşmışlardı. Yapılarının dekorasyo­nunu da bütünüyle kendileri gerçekleştiriyorlardı. Hem ayrı ayrı, hem de birlikte pek çok yapı yaptılar. Birbirleriyle tam bir uyum içinde çalıştıkları için, ayrı oluşturdukları yapıtların hangisinin ürünü olduğunu ayırt etmek kimi zaman çok zordur.

İlk yapıtlarında Roma’nın barok yapılarında görüp tanıdıkları “dramatik etki” ile Bavyera süsleme geleneğinin bir bileşimini gerçekleştirmişlerdir. Egid Quirin’in Münih’te yaptığı, Asam Kilisesi diye de anılan Johann Nepomuk Kilisesi Asamlar’ın ürünleri arasında başyapıt sayılır. Bu yapıda iki kardeşin birlikte gerçekleştirdiği süslemelerle ve mekâna gi­zemli bir hava veren ışık oyunlarıyla duvarların kütle etkisi adeta dağılmış, gerçekle düş dünyası, doğayla sanat iç içe geçmiş bir bütün haline getirilmiştir. Asam kardeşler yapıtlarında giderek İtalyan Barok üslubun­dan uzaklaşmışlar, bol ışığa, açık, parlak renklere, süslemelere daha ağırlık veren Fransız kaynaklı Roko­ko üslubuna yaklaşmışlardır.

Kendi dönemlerinde yaygın bir ün kazanmış ve ilgi görmüş olan iki kardeşin duygulara yönelen canlı sanatı, içinde yaşadıkları toplumun anlayışını ve zevkini yansıtır. Daha sonra kilise reformlarının başlamasıyla birlikte, dinsel mimarlıkta gösterişsiz, yalın bir üslup benimsenmiş, Asamlar’ın yapıtları da, eskimiş, zevksiz bir anlayışın ürünleri olarak aşağılan- mıştır.

YAPITLAR (başlıca):

C.D. Asam:

E.Q. Asam:

Münih, Birlikte:

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 9. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983