Colmar von der Goltz Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GOLTZ, Colmar von der (1843-1916)

Alman, asker. Osmanlı ordusunu yeniden düzenleme çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

12 Ağustos 1843’te Doğu Prusya’da Labiau yakınlarında Bielkenfeld’de (şimdi Rusya’da Ivanovka, Kaliningrad) doğdu, 19    Nisan 1916’da Bağdat’ta öldü. 1861’de teğmen olarak orduya katıldı. 1866 Bohemya ve 1870 Fransa seferlerinde görev aldı. Askeri yazıları ve araştırmalarıyla da tanınan Goltz, 1878-1883 arasında Berlin Askeri Akademisi’nde askeri tarih dersleri verdi.

Haziran 1883’te Osmanlı ordusunu yeniden düzenlemek üzere İstanbul’a gönderildi. İstanbul’da bulunduğu yıllarda, askeri öğrenim kuramlarını yönetti. Erkân-ı Harbiye II.başkanı olarak görev yaptı ve Muzaffer Paşa ile birlikte Osmanlı ordularının düzenlenmesi için çalıştı.

1896’da ülkesine dönen Goltz, 1902’de generalliğe yükselerek Doğu Prusya’daki I.Ordu’nun komutanı oldu. 1907’de ordu müfettişliğine getirildi. 1909-1913 arasında sık sık İstanbul’a gelerek askeri danışmanlık görevini sürdürdü. Ağustos 1914’te işgal altındaki Belçika askeri genel valiliğine getirilen Goltz, birkaç ay sonra Osmanlı Umumi Karargâhı’na atandı. 5 Ekim 1915’te Irak’ta İngilizler’e karşı çarpışan ö.Ordu komutanlığına getirildi. Aralık 1915’te General Towsend komutasındaki İngiliz ordusunu Kutü’l-Amare’de kuşattı. İngiliz ordusunun teslim olmasından on gün önce Bağdat’ta tifüsten öldü.

•    YAPITLAR (başlıca): Das Volk in Waffen, 1883, ( Mil-let-i Müsellaha, 1884); Rosshach und Jena, 1883, (“Rossbach’tan Jena’ya”); Leon Gamhetta und Seine Armeen, 1887, (“Leon Gambetta ve Orduları”); Anatolische Aus-fliige, 1896, (“Anadolu Gezileri”); Der Thessalische Krieg und die türkısche Armee, 1898, (Osmanlı-Yunan Seferi, 1910); Die Niederlage der jungen Tiirkei und die Möglichkeit ihrer Wiedererhebung, 1913, (Genç Türkiye’nin Hezimeti ve İmkânı-ı İtilâsı, 1916); Kriegsgeschichte Deutschlands im 19.Jahrhundert, 1900-1914, (“19.Yüzyılda Alman Savaş Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi