Çokgen Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Çokgenler Çokgen nedir? Herhangi üçü bir doğru üzerinde olmayan üç veya daha çok noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının birleşimi olan düzlemsel şekil. Çokgenin doğru parçalarına kenar, kenarlar tarafından meydana getirilen açılara “çokgenin açıları”, bu açıların köşelerine “çokgenin köşeleri” adı verilir. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına da köşegen denir. Çokgenler kenarlarının sayısına göre isim alırlar. Üç kenarlı ise üçgen, dört kenarlı ise dörtgen, beş kenarlı ise beşgen gibi. Çokgenler konveks ve konkav olarak da sınıflandırılır. Eğer bir çokgende bütün köşegenler çokgenin içerisinde ise, böyle çokgenlere konveks, köşegenlerden biri dışında ise konkav denir. Bir konveks çokgenin bütün kenarları ve açıları eşitse böyle çokgenlere “düzgün çokgen” adı verilir. Bu çeşit çokgenlerin köşeleri bir çember üzerindedir. Bir çokgenin alanı, içerisi üçgenlere ayrılarak bu üçgenlerin alanlarının toplanması suretiyle hesaplanır. Bir çokgenin kenar sayısı n ise, iç açılarının toplamı (n-2).180° formülü ile bulunur. Mesela üçgenin iç açılarının toplamı; n=3 olduğuna göre, (3-2).180°=180°’dir

Sözlüklerde geçen anlamı : “çokgen” ne demek?1. Çı oluşturacak biçimde dörtten çok kenardan oluşan kapalı düzlem. Çokgen

kelimenin ingilizcesi: n. polygon, number polygon