Tarihi Eserler

Çoban Çeşmesi Köp­rüsü Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Çoban Çeşmesi Köp­rüsü. İstanbul surlarının dışında eski Rumeli kervan yolu üstünde köprü.

Topkapı dışında, yeni oto yolunun ke­narında Çoban Çeşmesi Orman Fidanlı­ğı yakınında Yeşilköy Havaalanı’na dö­nen yolun solunda bulunmaktadır. Altın­dan Aya Mama deresinin geçtiği bu köp­rüyü yaptıranla yapıldığı tarih bilinme­mektedir. Yakınında bulunan ve sürüle­rin sulanması için vakfedilen bir çeşme­den dolayı bu adı almıştır. Yakın tarih­lerde yapılan yeni yol düzenlemeleri se­bebiyle köprü güzergâh dışında bırakıl­mış, etrafı düzenlenerek tamir edildik­ten sonra küçük bir mesire yeri haline gelmiştir.

Muntazam bir işçilikle tamamen kes­me taştan yaptırılan Çoban Çeşmesi Köp­rüsü altı gözlü olup Cevdet Çulpan tara­fından verilen ölçülere göre uzunluğu 38,85 m., genişliği 4,25 metredir. Büyük kemeri ise yaklaşık 3,5 m. kadar bir açık­lığa sahiptir. Kenarlara doğru gözler bi­raz daha ufaktır. Tabtiyesinin iki yanın­da kesme taştan yontulmuş korkuluk­lar ve iki başta klasik köprülerde daima bulunan babaları vardır. Köprünün ke­merleri genellikle klasik devir eserlerin­de olduğu gibi sivri olmayıp yarım yu­varlaktır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi