Filozoflar

Clairvaux’lu Bernard (Filozoflar Biyografileri)

Clairvaux’lu Bernard

filozof-2/clairvaux

Clairvaux’lu Bernard. (1090- 20 ağustos 1153) yılları arasında yaşamış olan Hıristiyan teologu . Fransız başrahip ve reform manastır düzeninin temel oluşturucusu. Rasyonel olmaktan çok mistik bir nitelik arzeden Bernard’ın öğretisinin anahtarı şu sözlerde yatar: “Tanrı sevgisi nereden gelir? Tanrı’dan. Peki bu sevginin ölçüsü nedir? Ölçüsüz sevmek.”

Annesinin ölümünden sonra Bernard manastır düzenine girmek istedi. Üç yıl sonra, Val d’Absinthe, Bar-sur-Aube yaklaşık 15 km güneydoğusunda olarak bilinen glen’de bulunan yeni bir ıssız manastıra gönderildi. Geleneğe göre, Bernard o Clairvaux’a dönüştü ve Claire Vallée olarak adlandırıldı. 25 Haziran 1115 tarihinde manastır kurdu.

Edessa Siege de Hıristiyan yenilgisinden sonra, İkinci Haçlı Seferinde Papa Bernard görevlendirildi . Bernard yaşamının son yıllarında Haçlılar başarısızlığından dolayı üzüntülüydü, tüm sorumluluk ona atıldı. Bernard manastır geçirdiği 40 yıl sonra, 63 yaşında öldü.