Christopher Caudwell Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CEMAL HALVETİ ( ? – 1496 )

Türk, sufi. Halveti tarikatının İstanbul’daki ilk temsilcisi.

Çelebi Mehmed Cemaleddin Halveti, Konya’nın Aksaray ilçesinde doğdu, Tebük’te öldü. Çelebi halife diye ün kazanmıştır. Taşköprizade’ye göre Cemaleddin Aksarayi’nin soyundandır. Takma adı Ceıhali’dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Öğrenimi hakkında yeterli bilgi yoktur. Kaynakların belirttiğine göre, çağının geçerli bilimlerini öğrenmeye çalışmış, müderrislik yapacak duruma gelmiştir.

Karaman’a giderek Şeyh Alâeddin Halveti’nin halifelerinden Şeyh Abdullah’a bağlandı. O sırada Karaman’a dönen Şeyh Alaeddin’in de hizmetinde bulundu. Her iki şeyhin ölümünden sonra Tokat’a gitti. Türkmen şeyhlerinden Tahirzade’ye mürid oldu. Şeyhin toprağı kazdırıp yerin altında yaptırdığı hücrede çile çıkardı. Cemal Halveti çilesini dolduramadan Tahirzade ölünce, Şirvan’da Seyyid Yahya’nın yanına gitmek için yola çıktı.